Klaverikeelte vahetus

Vahel on häälestaja tööks mõni katkenud keel vahetada. Sel korral bassikeel. Need keeled tellitakse keelestajalt, kes käsitööna valmistab just antud pilli jaoks õiges möödus ja pikkuses keele. Klaver Tallinnas, Nõmmel.