See kaunis “Estonia” tiibklaver on küll kauni kõlaga ja ilus vaadata, aga vajas 4 kuud peale viimast häälestust taas häälestamist. Miks? Lisaks sellele, et antud klaver saab palju kasutamist ning kasutajateks erksa kõrvaga professionaalid on põhjuseks õhuniiskus. Klaveri häälestamise tihedus sõltub suuresti kohalikust kliimast ning konkreetse klaveri vastuvõtlikkusest õhuniiskuse muutustele. Antud klaver on oma iseloomult küllaltki tundlik välismuutujatele. Nii ongi klaveri häälestamine antud pilli puhus tihedaks paratamatuseks.